IV Konkurs Skrzypcowy im. Piotra Janowskiego 13-14 XII 2013

grudzień 15, 2013   |   CO ROBIMY, KONKURSY

Piotr powiedział kiedyś, że obecne konkursy muzyczne są bardziej dla jurorów niż dla uczestników… Jest w tym sporo racji. Ale na szczęście są też wyjątki. Organizatorzy konkursu, czyli przede wszystkim dyrektor PSM w Grudziądzu pan Leszek Orłowski i Kierownik Sekcji Smyczkowej pan Piotr Jankowski są właśnie wyjątkowi. Stworzyli konkurs, o którym mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jest całkowicie uczciwy, dobro uczestników jest głównym kryterium, a organizacja perfekcyjna. To jest obiektywna ocena zawodowego muzyka. W innej ocenie, może bardziej subiektywnej uważam, że atmosfera konkursu jest niezwykle przyjazna, a gościnność i troskliwość gospodarzy wręcz zadziwia. Cieszę się, ze właśnie takiemu konkursowi patronuje Piotr.

Wyniki są już znane, piękne nagrody rozdysponowane. Dzieci odbierające nagrody miały roziskrzone oczy i radosne buzie. Tym, którym nie udało się tym razem życzę, żeby powiodło się następnym. 50 młodych skrzypków! Daje to gwarancję, ze konkurs będzie rozwijał się. Mamy wielkie plany, ale baza już jest stworzona, więc szanse na realizację planów są duże.

Dziękuję organizatorom, dziękuję jurorom, dziękuję uczestnikom i ich nauczycielom. Dziękuję także wspaniałym sponsorom! Do zobaczenia za dwa lata na V MIĘDZYNARODOWYM Konkursie im. Piotra Janowskiego.

Joanna Maklakiewicz

Nagrodę specjalną otrzymała Agata Misiak. Gratulujemy!

Skrzypce przedstawione na fotografiach są nagrodą specjalną w Konkursie.
Podziękowania dla darczyńcy, pana Jakubowskiego!

REGULAMIN
IV Grudziądzkiego Konkursu Skrzypcowego
im. Piotra Janowskiego

Grudziądz
13-14 grudnia 2013 r.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 13 i 14 grudnia 2013 r. w PSM I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu przy ul. Armii Krajowej 10, tel. 56 642 18 88 / fax 56 462 36 32.
Konkurs jest jednoetapowy, przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.
Uczestnicy występują w trzech kategoriach:

KATEGORIA I – klasy I -II
KATEGORIA II – klasy III – IV
KATEGORIA III – klasy V -VI

We wszystkich kategoriach obowiązuje program:
1. Dowolna część koncertu (I lub III)
2. Utwór z towarzyszeniem fortepianu (wyklucza się wykonanie części utworów cyklicznych np. sonat).

Program należy wykonać z pamięci, kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.
Uczestnicy występują z własnymi akompaniatorami.
Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie.
Szczegółowy harmonogram przesłuchań ukaże się na stronie internetowej szkoły: psmgrudziadz.edupage.org

Wpisowe w wysokości 100 zł za jednego uczestnika należy wpłacić na konto:
Rada Szkoły przy PSM I i II stopnia w Grudziądzu
78 1160 2202 0000 0000 9067 4030
z dopiskiem „Grudziądzki Konkurs Skrzypcowy”

Termin zgłoszeń upływa dnia 5 listopada 2013 r.
(kopię dokonanej wpłaty należy dołączyć do karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie).
Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Nagrody specjalne:
1. Użyczenie skrzypiec mistrzowskich przez Fundację im. Piotra Janowskiego
w Warszawie (zgodnie z regulaminem opracowanym przez Fundację).
2. Darmowy udział w Kursie Mistrzowskim w Żychlinie 13-20 lipca 2014 r.
Fundatorami są:
– prof. Marcin Baranowski – AM Poznań, AM Bydgoszcz,
3. Nagrody rzeczowe.

Uczestnicy pokrywają koszty podróży, wyżywienia i noclegu.
Propozycje bazy noclegowej zostaną wysłane do szkół po otrzymaniu zgłoszeń.
Koncert laureatów oraz rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się 13 lub 14 grudnia 2013 r.
W przypadku małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo organizacji konkursu w jednym dniu.
Każda szkoła może wytypować dowolną ilość uczestników.
W trakcie Konkursu odbędzie się wykład metodyczny prof. Marcina Baranowskiego
nt. „Jak prawidłowo ćwiczyć”.

Informacji dotyczących konkursu udziela organizator – Piotr Jankowski (tel. 601 070 232)

REGULAMIN
przyznawania Nagrody Specjalnej Imienia Piotra Janowskiego
na Konkursie Skrzypcowym imienia Piotra Janowskiego w Grudziądzu

1. Nagrodę Specjalną Imienia Piotra Janowskiego przyznaje Zarząd Fundacji jednemu z laureatów Konkursu Skrzypcowego imienia Piotra Janowskiego.

2. Wiek kandydata do nagrody nie może przekraczać 18 lat na dzień zgłoszenia do Konkursu.

3. Potwierdzenie przyznania Nagrody Specjalnej w postaci Imiennego Dyplomu będzie wręczone przez przedstawiciela Fundacji na zakończenie Konkursu Skrzypcowego.

4. Nagrodą są skrzypce mistrzowskie wykonane na przełomie XIX i XX wieku, z fernambukowym smyczkiem w futerale, będące własnością Fundacji imienia Piotra Janowskiego.

5. Wartość nagrody ustalona przez Prezesa Związku Polskich Artystów Lutników wynosi 9800 zł i przedstawia wartość użytkową i zabytkową.

6. Nagroda zostanie przekazana na podstawie umowy użyczenia na okres 4 lat.

7. Opiekun ustawowy zdobywcy Nagrody Specjalnej zobowiązany jest w terminie 14 dni od potwierdzenia przyznania nagrody specjalnej wyrazić wolę odbioru nagrody podpisując umowę użyczenia z Fundacją. Brak informacji w terminie oznaczać będzie rezygnację z Nagrody Specjalnej.

11. Zarząd Fundacji Imienia Piotra Janowskiego zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Warszawa, 10 października 2013