V Konkurs Skrzypcowy im. Piotra Janowskiego 10-12 XII 2015

listopad 18, 2015   |   CO ROBIMY, KONKURSY

V konkurs skrzypcowy im. Piotra Janowskiego w Grudziądzu odbył się w dniach 10-12 grudnia 2015 roku. Po raz pierwszy uczestniczyli w nim także uczniowie szkół średnich. Była to doskonała decyzja organizatorów, którzy zdecydowali się na poszerzenie formuły konkursu. Odzew młodych muzyków był natychmiastowy. Przyjechało ponad stu skrzypów! Były reprezentowane prawie wszystkie główne ośrodki muzyczne w Polsce, a program występów był bardziej zróżnicowany niż w poprzednich edycjach. Jak zwykle szkoła muzyczna w Grudziądzu wytycza najwyższe standardy. Organizacja jest zawsze perfekcyjna w każdym zakresie i na każdym poziomie. W tym roku zastosowano dodatkowo nowinki techniczne, była pełna komputeryzacja (wyświetlanie na tablicy nazwisk i programu kolejnych uczestników), pracowała duża ilość wolontariuszy – zaowocowało to doskonałą płynnością występów, co przy takiej ilości uczestników było istotne. Wyniki poszczególnych etapów były natychmiast dostępne online.

Nad organizacją czuwa dyrektor Szkoły Muzycznej w Grudziądzu Leszek Orłowski wraz z
współpracownikami. To dzięki nim konkurs osiągnął taki rozmach i rangę. Należą im się wielkie brawa, podziękowania i szacunek. Szacowne i bezstronne jury, które już od lat ocenia występy w tym roku dopełnił prof. Maciej Rakowski z Royal School of Music w Londynie. To już też swoista tradycja, w zeszłej edycji w pracach jury brał udział Alf Richard Kraggerud z Barratt Due Musikk Instittutt w Oslo. Mamy nadzieję, że w przyszłości konkurs jeszcze bardziej rozszerzy swoją ofertę i stanie się konkursem międzynarodowym. Baza jest już przygotowana.

Poziom artystyczny konkursu był bardzo wysoki, co zgodnie podkreślali i organizatorzy, i członkowie jury. Należy pogratulować uczestnikom i ich nauczycielom świetnego przygotowania, a koncert laureatów był zachwycający i całkowicie potwierdził decyzje jurorów. Koncert zostanie powtórzony 24 stycznia w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Pisałam o młodych, zdolnych i świetnie przygotowanych wykonawcach, pisałam o znakomitym jury, pisałam o perfekcyjnej organizacji. Nie mogę nie wspomnieć o nagrodach, które zapewne także podnoszą atrakcyjność konkursu. Oprócz wielu nagród specjalnych laureaci otrzymali cenne talony finansowe i liczne upominki. Nagrodami specjalnymi były lekcje mistrzowskie i udział w kursach ufundowane przez członków jury profesorów Marcina Baranowskiego i Andrzeja Gębskiego, a także impresariaty artystyczne Jolanty Jaroń i Jana Romanowskiego.
Nagrodą Fundacji imienia Piotra Janowskiego było udostępnienie skrzypiec na 4 lata. W tym roku były to skrzypce autorstwa lutnika Wojciecha Topy zrobione na specjalne zamówienie Piotra Janowskiego. Posiadają wielki dźwięk i dużą paletę barw. Piotr Janowski grał na nich krotko, ale bardzo je lubił i cenił. Otrzymała je Patrycja Ulańska z Łodzi. Spełniła dwa statutowe kryteria fundacji: promocję talentu i wsparcie młodych artystów. Patrycja zachwyciła nas muzykalnością i temperamentem, a nie posiada własnego instrumentu, na konkursie grała na wypożyczonych ze swojej szkoły muzycznej skrzypcach. Radość i wzruszenie Patrycji i jej rodziców potwierdzają słuszność naszej decyzji. Mamy nadzieję, że skrzypce patrona konkursu pomogą jej w rozwoju artystycznym. Mamy także nadzieję, że konkurs nadal będzie tak imponująco rozwijał się, przyciągał skrzypków z Polski, a może i z całego świata.

Joanna Maklakiewicz

Kategoria I

I nagroda – Zofia Olesik – naucz. Urszula Szygulska – POSM I st. w Katowicach
(udział w koncercie laureatów – Ch. Beriot – Koncert skrzypcowy a nr 9 op. 104 cz. III)

II nagroda – Julia Szczakowska – naucz. Kamil Powrózek – ZPSM w Kielcach
(udział w koncercie laureatów – J.L. Ellerton – Tarantella)

III nagroda – Marcelina Ruczyńska – naucz. Wioleta Śliwińska – ZPSM w Koszalinie
III nagroda – Szymon Maliszewski – naucz. Ewa Iwan – POSM I st. w Katowicach

Wyróżnienie – Zofia Diaczuk – naucz. Wioleta Śliwińska – ZPSM w Koszalinie
Wyróżnienie – Zofia Groblewska – naucz. Anna Betley-Gębska – ZPSM nr 1 w Warszawie
Wyróżnienie – Adrianna Trepińska – naucz. Anita Jarzębska – OSM I i II st. w Gdańsku

Kategoria II

I nagroda – Hanna Pozorska – naucz. Małgorzata Skorupa – OSM I i II st. w Gdańsku
(udział w koncercie laureatów – R. Twardowski – Pastorale e Danza)

II nagroda – Artur Jaworski – naucz. Ewa Iwan – POSM I st. w Katowicach
(udział w koncercie laureatów – K. Lipiński – Koncert wojskowy D-dur op. 21 cz. I)

III nagroda – Julia Charmuszko – naucz. Jolanta Mikołajczyk – OSM I i II st. w Gdańsku
III nagroda – Nazar Plyska – naucz. Ewa Kowar- Mikołajczyk – ZPSM nr 1 w Warszawie

Wyróżnienie – Julia Grabska – naucz. Justyna Baran – PSM I st. w Grodzisku Mazowieckim
Wyróżnienie – Dominika Adamczyk – naucz. Ewa Kowar- Mikołajczyk – ZPSM nr 1 w Warszawie
Wyróżnienie – Mikołaj Górny – naucz. Iwona Wasiak – PSM I i II st. w Zielonej Górze
Wyróżnienie – Inga Wawrzynkowska – naucz. Beata Stankiewicz – PSM I i II st. w Łomży

Kategoria III

Pierwszej nagrody nie przyznano.

II nagroda – Wojciech Chmielewski – naucz. Marcin Kmiecik – PSM II st. w Krakowie
(udział w koncercie laureatów – H. Wieniawski – Scherzo – Tarantella op. 16)

III nagroda – Paulina Szwedowska – naucz. Dorota Obijalska – PSM I i II st. w Olsztynie
III nagroda – Amelia Garrison – naucz. Andrzej Kacprzak – OSM I i II st. w Gdańsku

Wyróżnienie – Anna Budel – naucz. Ewelina Pachucka – Mazurek – POSM II st. w Poznaniu

Kategoria IV

I nagroda – Beata Ogryzek – naucz. Arkadiusz Kubica – POSM II st. w Katowicach
I nagroda – Mira Marton – naucz. Anna Betley-Gębska – OSM w Warszawie

II nagroda – Patrycja Ulańska – naucz. Elżbieta Puchalska – OSM I i II st. w Łodzi
Nagroda specjalna – użyczenie skrzypiec użytkowanych przez Piotra Janowskiego (lutnik Wojciech Topa), Fundator: Fundacja im. Piotra Janowskiego w Warszawie

III nagroda – Justyna Grudzień – naucz. Wojciech Maliński – POSM II st. w Poznaniu
III nagroda – Wojciech Sojka – naucz. Marek Szwarc – OSM II st. nr 1 w Warszawie

Wyróżnienie – Marta Belica – naucz. Aleksandra Szwejkowska-Belica – POSM II st. w Częstochowie
Wyróżnienie – Gabriela Graboń – naucz. Robert Naściszewski – PSM I i II st. w Sanoku

Nagroda specjalna ufundowana przez Tomasza Madeja – Polskie Lutnictwo – Natalia Kucińska – PSM I i II st. w Grudziądzu.

Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie

Fundacja im. Piotra Janowskiego
w Warszawie

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki
w Grudziądzu

V Grudziądzki Konkurs Skrzypcowy
im. Piotra Janowskiego
10 – 12 grudnia 2015 r.

REGULAMIN

1. Organizator:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu

Współorganizatorzy:

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Fundacja im. Piotra Janowskiego w Warszawie

2. Cel konkursu – przegląd dorobku artystycznego dzieci i młodzieży w zakresie sztuki wykonawczej, podnoszenie poziomu nauczania, promocja uzdolnionych uczniów oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych.

3. Konkurs odbędzie się w dniach 10 – 12 grudnia 2015 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Grudziądzu.

4. W ramach konkursu przewidziany jest wykład metodyczny dla nauczycieli.

5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia oraz Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia.

6. Konkurs jest jednoetapowy.

7. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie członków Jury.

8. Przesłuchania konkursowe odbędą się w czterech kategoriach:

Kat. I – uczniowie klas III – IV SM I stopnia
Kat. II – uczniowie klas V – VI SM I stopnia
Kat. III – uczniowie klas I – II SM II stopnia
Kat. IV – uczniowie klas III – IV SM II stopnia

9. Zakres repertuarowy:

Kategoria I i Kategoria II

– dowolna część koncertu ( I lub III),
– utwór z towarzyszeniem fortepianu ( z wyłączeniem części cyklicznych utworów np. sonat),

Kategoria III i Kategoria IV

– G.F. Telemann – Fantazja na skrzypce solo ( 2 kontrastujące części) lub J. S. Bach – Partita lub Sonata (2 kontrastujące części), w przypadku
Partity h – moll J.S Bacha wystarczy 1 część z Double,
– kaprys lub etiuda,
– utwór dowolny albo I lub III cz. Koncertu.

10. Program należy wykonać z pamięci.

11. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.

12.Uczestnicy występują z własnym akompaniatorem lub mogą skorzystać z pianisty z grudziądzkiej szkoły muzycznej. Szkoła gwarantuje wysoki poziom wykonawczy pianisty – akompaniatora. Warunki uzgadniają bezpośrednio osoby zainteresowane – kontakt e-mail: gust-portal@wp.pl

13. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

14. Decyzje Jury są ostateczne.

15. Jury decyduje o podziale nagród.

16. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

17. Laureaci otrzymają dyplomy laureatów oraz nagrody.

18. Nagrody specjalne:

– udział w Kursie Mistrzowskim w Busku – Zdroju

http://www.kursybusko.com,
Termin: czerwiec/lipiec 2016 r.
Prowadzący: prof. Marcin Baranowski AM Poznań/ Bydgoszcz/Poznańska Szkoła Talentów
http://www.zsm.poznan.pl/osm.html, http://marcinbaranowski.com.pl
Fundator: Impresariat artystyczny – Jolanta Jaroń

– udział w Kursie Mistrzowskim w Żychlinie

Termin: lipiec 2016 r.
Prowadzący: prof. Marcin Baranowski AM Poznań/Bydgoszcz/Poznańska Szkoła Talentów
http://www.zsm.poznan.pl/osm.html, http://marcinbaranowski.com.pl
mgr Jan Romanowski, AM Bydgoszcz/Poznańska Szkoła Talentów
http://www.zsm.poznan.pl/osm.html
Fundator: Impresariat Muzyczny Jan Romanowski http://www.janromanowski.eu

– użyczenie skrzypiec użytkowanych przez Piotra Janowskiego (lutnik Wojciech Topa),
Fundator: Fundacja im. Piotra Janowskiego w Warszawie

– 4 bezpłatne lekcje mistrzowskie w dowolnym terminie,
Fundator: prof. Marcin Baranowski AM Poznań/Bydgoszcz

– 4 bezpłatne lekcje mistrzowskie w dowolnym terminie,
Fundator: prof. Andrzej Gębski UMFC w Warszawie

– nagrody rzeczowe

19. Karty zgłoszeń (wypełnione pismem drukowanym) wraz z dowodem wpłaty wpisowego należy nadsyłać do dnia 5 listopada 2015 r. na adres szkoły:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Armii Krajowej 10, 86-300 Grudziądz

lub pocztą elektroniczną na adres: psmg@wp.pl

20. Wpisowe w kwocie 120 zł od jednego uczestnika należy wpłacić na konto:

Rada Szkoły
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Grudziądzu

78 1160 2202 0000 0000 9067 4030

z dopiskiem: V Grudziądzki Konkurs Skrzypcowy.

21. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

22. Koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania ponoszą uczestnicy.

23. Szczegółowy harmonogram prezentacji konkursowych zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły: psmgrudziadz.edupage.org w dniu 14 listopada 2015 r.

24. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela organizator
mgr Piotr Jankowski (tel. 601 070 232).

skrzypce02

Umowa użyczenia skrzypiec