Maklakiewiczowie- z historią w tle

1.Dokumentacja dotycząca spisów kompozycji Franciszka, Tadeusza i Jana Maklakiewiczów wraz z ich lokalizacją. Wszystkie rękopisy będące obecnie własnością Joanny Maklakiewicz zostaną przekazane jako dar dla Gabinetu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w 2022 roku. 

2.Lista kompozycji Jana Maklakiewicza przekazana przez wnuczkę kompozytora Agnieszkę Sienkiewicz w 2002 roku do Gabinetu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – pozycje te nie zostały jeszcze ujęte w całości w katalogach BUW.

Tadeusz Maklakiewicz

Spis utworów Franciszka Maklakiewicza (Izbickiego) – znajdujących się w paczce w Mszczonowie

Muzyka Franciszka Maklakiewicza (Izbickiego)

Nuty przekazane do Archiwum Kompozytorów Polskich XX wieku przez p. Agnieszkę Sienkiewicz w październiku 2002 r

Biblioteka Starych Druków i Manuskryptów Uniwersytetu Warszawskiego – Jan Maklakiewicz

 

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.