Wybitny polski skrzypek, ur. 5 lutego 1951, Grudziądz; zm. 6 grudnia 2008 w Londynie.

Obdarzony wyjątkowymi zdolnościami muzycznymi wzbudzał sensację od najmłodszych lat. Systematyczną naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 8 lat. Mając 16 lat w 1967 roku został pierwszym polskim laureatem I nagrody na V Międzynarodowym Konkursie im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Jest również zdobywcą pierwszych nagród na konkursach takich, jak: The Philadelphia Orchestra Competition (1972), G.B. Dealy (Dallas, Texas) (1974) i dwukrotnie the Naumburg Competition (New York) wraz z New Arts Trio (1979, 1980). W ciągu jednego roku akademickiego 1969/1970 ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec prof. Ireny Dubiskiej (dyplom z wyróżnieniem). Naukę kontynuował pod kierunkiem Zino Francescatti’ego w Curtis Institute of Philadelphia, w Julliard School u Ivana Galamiana, a także u Jaschy Heifetza w University of Southern California (Los Angeles).

Jako solista wystąpił z najważniejszymi amerykańskimi i europejskimi orkiestrami, m.in. New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, St. Louis Symphony, Minnesota Orchestra, Oslo Philharmonic, Filharmonią Narodową w Warszawie współpracując z wybitnymi dyrygentami takimi, jak Leonard Bernstein, Leonard Slatkin, Eugene Ormandy i Erich Leinsdorf.

Piotr Janowski koncertował odnosząc wielkie sukcesy w Azji, Europie, obu Amerykach dając recitale i występując w zespołach kameralnych. Występował m. in. z pianistami Mieczysławem Horszowskim, Arthurem Balsamem, Peterem Serkinem, Franco Agostinim, Wolfgangiem Plagge, Jerzym Lefeldem, Maciejem Paderewskim, Jerzym Marchwińskim. Brał udział w wielu festiwalach muzycznych, np. Malboro, VT, Chautauqua, NY, „Warszawska Jesień” i Dimitrios w Grecji.

Obdarzony fenomenalną pamięcią muzyczną posiadał nieograniczony repertuar. Był uznanym wykładowcą takich uczelni, jak: University of Wisconsin w Milwaukee i Eastman School of Music w Rochester w stanie Nowy Jork, Barratt Due Institute w Oslo. Prowadził wiele kursów mistrzowskich, m.in. w Bologna Conservatorio (Włochy), the Oberlin College i Northwestern University w Chicago.

Piotr Janowski dokonał nagrań dla wytwórni Muza, Pantheon, Aura, Phoenix, Norske Gram (Sony) i 2L (Dzieła Wszystkie Henryka Wieniawskiego).

Był obywatelem Polski i Stanów Zjednoczonych, honorowym obywatelem stanu Arkansas (USA) oraz miasta Cognac (Francja).

Zmarł nagle na zawał serca.

 

Nagrody
I Nagroda na V Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego, Poznań (Polska), 1967
I Nagroda na Philadelphia Orchestra Competition, Filadelfia (USA), 1972
I Nagroda na G. B. Dealy Competition, Dallas (USA), 1974
I Nagroda (wspólnie z zespołem New Arts Trio w składzie: Rebecca Penneys – fortepian, Steven Doane – wiolonczela) na The Walter W. Naumburg Competition, Nowy Jork (USA), 1979
I Nagroda (wspólnie z zespołem New Arts Trio w składzie: Rebecca Penneys – fortepian, Steven Doane – wiolonczela) na The Walter W. Naumburg Competition, Nowy Jork (USA), 1980

Światowe prawykonania
1968, Warszawa (Polska) – Marian Sawa Improvisazione for violin solo
1969, Warszawa (Polska) – Grażyna Bacewicz Violin Concerto #7 (Warszawska Jesień, Filharmonia Narodowa, dyrygent Andrzej Markowski)
1976, Nowy Jork (USA) – David Diamond Violin Concerto #3 (New York Philharmonic, dyrygent Leonard Bernstein)
1980, Madison (USA) – Yehuda Yannay Concertino
1980, Milwaukee (USA) – Burt Levy Chamber Music for Violin Alone
1980, Nowy Jork (USA) – Robert Moevs Introduction and Presto for piano trio
1982, Rochester (USA) – John Harbison Quartet for clarinet, violin, cello and piano
1982, Nowy Jork (USA) – Sidney Hodgkison Piano Trio
1983, Nowy Jork (USA) – John Eaton In Mernoriam Mario Cristini – Trio
1991, Rio de Janeiro (Brazylia) – Emani Aguiar Meloritmas 44
1994, Oslo (Norwegia) – Wolfgang Plagge Asteroide Suite for violin and piano
1994, Oslo (Norwegia) – Wolfgang Plagge Rhapsody for violin solo
1997, Poznań (Polska) – Wolfgang Plagge Sonata for violin and piano
1998, Oslo (Norwegia) – Wolfgang Plagge Lucky Man House – chamber music with dancers

Nagrania
W. A. Mozart Koncert skrzypcowy D-dur KV 218, K. Szymanowski Koncert skrzypcowy nr 1 op. 35 (Filharmonia Narodowa, dyrygent Stanisław Wisłocki),1969, Muza
J. Brahms 2 Sonaty na fortepian i skrzypce A-dur op. 100 i d-moll op. 108 (fortepian Maciej Paderewski), 1970, Muza
G. Bacewicz Koncert skrzypcowy nr 7 (Filharmonia Narodowa, dyrygent Andrzej Markowski), 1969, Muza
M. Ravel Trio fortepianowe, G. Fauré Trio fortepianowe (New Arts Trio), 1982, Pantheon
L. van Beethoven Trio fortepianowe op. 97 – Arcyksiążece (New Arts Trio), 1983, Chamber Music Society of Rochester
F. Kreisler, F. Grieg, H. Wieniawski i inni, Rose in the snow – Zbiór krótkich utworów (fortepian Wolfgang Plagge), 1997, Norske Gram
F. Busoni Sonaty na skrzypce i fortepian (fortepian Franco Agostini), 1998, Phoenix Classics
A. Hovhaness, C. Saint Saens, M. Ravel i inni Garden of Adonis – utwory na skrzypce i harfę (harfa Małgorzata Milewska-Sundberg), 2000, Porsgrunn Museum
H. Wieniawski Dzieła wszystkie (fortepian Wolfgang Plagge) – płyta nr 1 (2000), płyta nr 2 (2005), 2L Records (Aura)

źródło: WikipediaDistinguished Polish violinist, born February 5th, 1951 in Grudziądz, died December 6th, 2008 in London.

Endowed with outstanding musical skills, he was arousing a sensation since his childhood. At the age of eight he started regular violin classes. At 16, in 1967 he became the first Polish laureate of the First Prize at the 5th international Henryk Wieniawski Violin Competition in Poznań. He was also a First Prize laureate of such competitions as: The Philadelphia Orchestra Competition (1972), G.B. Dealy (Dallas, Texas) (1974) and twice the Naumburg Competition (New York) along with New Arts Trio (1979, 1980).

He graduated with honours from the Higher State School of Music (now The Fryderyk Chopin University of Music) in Warsaw after only one year of studies -1969/1970- in a violin class under the guidance of Professor Irena Dubiska. He continued his education under Zino Francescatti in Curtis Institute of Philadelphia and under Ivan Galamian in Julliard School. He was also a student of Jascha Heifetz at the University of Southern California (Los Angeles).

As a soloist he performed with the most important American and European orchestras, i.e. New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, St. Louis Symphony, Minnesota Orchestra, Oslo Philharmonic, and The Warsaw National Philharmonic Orchestra collaborating with prominent conductors such as Leonard Bernstein, Leonard Slatkin, Eugene Ormandy and Erich Leinsdorf.

Piotr Janowski gave concerts with huge success in Asia, Europe, North and South America. He gave recitals and performed chamber music. He staged with pianists: Mieczysław Horszowski, Arthur Balsam, Peter Serkin, Franco Agostini, Wolfgang Plagge, Jerzy Lefeld, Maciej Paderewski, Jerzy Marchwiński. He participated in many musical festivals e.g.: Malboro, VT, Chautauqua, NY, „Warszawska Jesień” (“Warsaw Autumn”) and Dimitrios (in Greece).

Gifted with an extraordinary musical memory, Piotr Janowski acquired boundless repertoire. He was universally recognized professor of such institutions as: University of Wisconsin in Milwaukee, Eastman School of Music in Rochester (state of New York) and Barratt Due Institute in Oslo. He pursued many Master classes i.e.: in Bologna Conservatorio (Italy), the Oberlin College and Northwestern University in Chicago.

Piotr Janowski recorded for following record labels: Muza, Pantheon, Aura, Phoenix, Norske Gram (Sony) and 2L (The complete recording of Henryk Wieniawski’s works).

He was a citizen of the Republic of Poland and the Unites States of America, a honorable citizen of the state of Arkansas (USA) and city of Cognac (France).

He died suddenly from a heart attack.

 

Prizes
First Prize at the the 5th international Henryk Wieniawski Violin Competition in Poznań (Polska), 1967
First Prize at the Philadelphia Orchestra Competition, Philadelphia (USA), 1972
First Prize at the G. B. Dealy Competition, Dallas (USA), 1974
First Prize (along with New Arts Trio: Rebecca Penneys – piano, Steven Doane – cello) at The Walter W. Naumburg Competition, New York (USA), 1979
First Prize (along with New Arts Trio: Rebecca Penneys – piano, Steven Doane – cello) at The Walter W. Naumburg Competition, New York (USA), 1980

World First Performances
1968, Warsaw (Poland) – Marian Sawa Improvisazione for violin solo
1969, Warsaw (Poland) – Grażyna Bacewicz Violin Concerto #7 (Warszawska Jesień, Warsaw National Philharmonic Orchestra, conducted by Andrzej Markowski)
1976, New York (USA) – David Diamond Violin Concerto #3 (New York Philharmonic conducted by Leonard Bernstein)
1980, Madison (USA) – Yehuda Yannay Concertino
1980, Milwaukee (USA) – Burt Levy Chamber Music for Violin Alone
1980, New York (USA) – Robert Moevs Introduction and Presto for piano trio
1982, Rochester (USA) – John Harbison Quartet for clarinet, violin, cello and piano
1982, New York (USA) – Sidney Hodgkison Piano Trio
1983, New York (USA) – John Eaton In Mernoriam Mario Cristini – Trio
1991, Rio de Janeiro (Brasil) – Emani Aguiar Meloritmas 44
1994, Oslo (Norway) – Wolfgang Plagge Asteroide Suite for violin and piano
1994, Oslo (Norway) – Wolfgang Plagge Rhapsody for violin solo
1997, Poznań (Poland) – Wolfgang Plagge Sonata for violin and piano
1998, Oslo (Norway) – Wolfgang Plagge Lucky Man House – chamber music with dancers

Recordings
W. A. Mozart, violin concerto D-dur KV 218, K. Szymanowski violin concerto no 1 op. 35 (Warsaw National Philharmonic Orchestra conducted by Stanisław Wisłocki),1969, Muza
J. Brahms, 2 Sonatas for piano and violin A-dur op. 100 and d-moll op. 108 (piano Maciej Paderewski), 1970, Muza
G. Bacewicz, violin concerto no 7 (Warsaw National Philharmonic Orchestra conducted by Andrzej Markowski), 1969, Muza
M. Ravel, Piano Trio, G. Fauré, Piano Trio (New Arts Trio), 1982, Pantheon
L. van Beethoven, Piano Trio op. 97 – Archduke (New Arts Trio), 1983, Chamber Music Society of Rochester
F. Kreisler, F. Grieg, H. Wieniawski and others, Rose in the snow – a collection of short pieces (piano – Wolfgang Plagge), 1997, Norske Gram
F. Busoni, Sonatas for violin and piano (piano – Franco Agostini), 1998, Phoenix Classics
A. Hovhaness, C. Saint Saens, M. Ravel and others, Garden of Adonis – works for violin and harp (harp- Małgorzata Milewska-Sundberg), 2000, Porsgrunn Museum
H. Wieniawski, complete recordings (piano- Wolfgang Plagge) – CD nr 1 (2000), CD nr 2 (2005), 2L Records (Aura)Fremragende polsk fiolinist, f. 5. februar 1951 i Grudziądz, Polen, d. 6. desember 2008 i London.

Begavet med enestående musikkferdigheter, var Piotr Janowski en sensasjon fra barnsben av. Han påbegynte sin formelle fiolinopplæring åtte år gammel. I 1967, 16 år gammel, ble han den første polske vinneren av Henryk Wieniawski internasjonale fiolinkonkurranse i Poznan. Han var også vinneren av en rekker andre konkurranser, slik som: The Philadelphia Orchestra Competition (1972), G.B. Dealy (Dallas, Texas, 1974) og to ganger Naumburg Competition (New York, 1979, 1980) sammen med New Arts Trio.

I løpet av studieåret 1969-70 fullførte han sine studier på Fryderyk Chopin Musikkhøyskole i Warszawa, i fiolinklassen til professor Irena Dubiska, og ble uteksaminert med utmerkelse. Han fortsatte sin utdannelse hos Zino Francescatti på Curtis Institute of Philadelphia, hos Ivan Galamian på Julliard School (New York), og hos Jascha Heifetz på University of Southern California (Los Angeles).

Som solist opptrådte han med de viktigste orkestrene i Amerika og Europa, bl.a. New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, St. Louis Symphony, Minnesota Orchestra, Oslo Filharmoniorkester, Warszawafilharmonien, i samarbeid med fremragende dirigenter som Leonard Bernstein, Leonard Slatkin, Eugene Ormandy og Erich Leinsdorf.

Piotr Janowski høstet stor suksess på sine konserter i Asia, Europa, Nord- og Sør-Amerika, både som solist og sammen med kammerorkestre. Han opptråde med pianister som Mieczysław Horszowski, Arthur Balsam, Peter Serkin, Franco Agostini, Wolfgang Plagge, Jerzy Lefeld, Maciej Paderewski, Jerzy Marchwiński. Han deltok også i en rekke musikkfestivaler, som for eksempel Marlboro (Vermont, USA), Chautauqua (New York, USA), Warsaw Autumn (Polen) og Dimitrios (Hellas).

Hans utrolige begavelse for musikkhukommelse ga han et ubegrenset repertoar. Han var en anerkjent foreleser på læresteder som University of Wisconsin (Milwaukee), Eastman School of Music (Rochester, New York) og på Barratt Due musikkinstitutt (Oslo). Han ledet flerfoldige masterclass, bl.a. på Bologna Conservatorio (Italia), Oberlin College (Ohio) og Northwestern University (Chicago).

Piotr Janowski gjorde innspillinger for plateselskaper som Muza, Pantheon, Aura, Phoenix, Norske Gram (Sony) og 2L (Henryk Wienawskis samlede verker).

Han var polsk og amerikansk stasborger, og æresborger av staten Arkansas (USA) og byen Cognac (Frankrike).

Han døde uventet av hjerteinfarkt.