Saga Rodu. Pieśni braci Franciszka, Jana i Tadeusza Maklakiewiczów. Ślady pamięci.

2021 rok przyniósł kilka ważnych wydarzeń związanych z utrwalaniem pamięci o kompozytorach – braciach Maklakiewiczach. W Łukowie, Krakowie i Warszawie odbyły się koncerty promujące album „Saga Rodu. Pieśni braci Franciszka, Jana i Tadeusza Maklakiewiczów”. Były to miejsca związane z życiem i działalnością kompozytorów: Filharmonia Krakowska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. W Łukowie odbył się uroczysty koncert połączony z Nadzwyczajną Sesją Rady Miasta, podczas której uroczyście ogłoszono nadanie pośmiertnie Franciszkowi Maklakiewiczowi tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łuków”. Decyzję o przyznaniu tego tytułu podjęła jednogłośnie Rada Miasta na wniosek burmistrza pana Piotra Płudowskiego oraz mieszkańców miasta.

Uhonorowano w ten sposób tragiczną śmierć młodego kompozytora podczas obrony Łukowa w 1939 roku.

W Mszczonowie w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów mieszczącej się w dawnym domu rodzinnym Joanna Maklakiewicz opowiedziała podczas internetowego wykładu o rodzinie, pieśniach i projekcie Ślady pamięci. Wykład ten nadal można oglądać w sieci.

Koncert w Łukowie 

Koncert w Krakowie

Webinar w Mszczonowie

https://www.izba.mszczonow.pl/redir,1979?tresc=21330

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.