W kręgu Wieniawskiego. Edward WolffW kręgu Wieniawskiego. Edward Wolff [In the Wieniawski’s Circle: Edward Wolff]I Wieniawskis krets. Edward Wolff

16 czerwca, 2014   |   ALBUMY, CO ROBIMY

[tabs]

[tab title=”WSTĘP”]

Utwory fortepianowe EDWARDA WOLFFA są bardzo słabo znane, nawet specjalistom i znawcom epoki. Nie zostały nigdy nagrane i rzadko pojawiają się w programach koncertowych. Postać tego pianisty i kompozytora nie była mi jednak całkiem obca. Wielokrotnie wraz z moim mężem Piotrem Janowskim wykonywaliśmy utwory Henryka Wieniawskiego, a w biografii słynnego skrzypka często przecież pojawia się nazwisko jego wuja Edwarda. Jednakże dopiero zapoznając się blisko z kompozycjami Wolffa, mogłam w pełni docenić ich wartość artystyczną.

Z wielu uprawianych przez niego gatunków wybrałam te, które są charakterystyczne dla twórczości obu kompozytorów – Henryka Wieniawskiego i Edwarda Wolffa. Są to polonezy, mazurki i chansons polonaises, czyli utwory odwołujące się do polskiej tradycji. Wspólne inspiracje nie wpłynęły jednak na podobieństwo języka muzycznego, w utworach tych nie widać wzajemnych nawiązań czy zapożyczeń stylistycznych. Obaj artyści ukazują w nich swój własny, wysoce oryginalny styl. Do powyższego zestawu kompozycji dołączyłam też utwory salonowe oraz dwa dzieła dedykowane Chopinowi, aby w ten sposób dać pełniejszy obraz spuścizny twórczej Wolffa.

Od strony wykonawczej utwory Wolffa są bardzo wymagające, zwłaszcza pod względem technicznym. Kompozytor wykorzystuje w nich wszystkie środki romantycznej wirtuozerii. Nawet urocze, pełne sentymentalizmu miniatury salonowe, nie są pozbawione trudności technicznych. W niektórych utworach widać wyraźne ślady fascynacji Chopinem, ale jednocześnie odnajdujemy w nich rozwiązania kompozytorskie, które są całkowicie indywidualne i innowacyjne. Muzyka fortepianowa Wolffa ze wszech miar zasługuje na przywrócenie jej należnego miejsca w repertuarze koncertowym.

Joanna Maklakiewicz

[/tab]

[tab title=”SPIS UTWORÓW”]

[table id=1 /]

[/tab]

[tab title=”INFO”]

wydawca: Fundacja im. Piotra Janowskiego
fortepian: Joanna Maklakiewicz
nagranie: Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, 4 i 11 XII 2013
współorganizator nagrania: Program Drugi PR S.A.
kierownik produkcji: Lidia Ścierańska
reżyser nagrania: Piotr Grinholc
opieka merytoryczna, redakcja: Renata Suchowiejko
tłumaczenia:
angielski – Roman Markowicz
francuski – Alexandre Dayet
projekt graficzny: Karolina Filip i Artur Jerzy Filip
fotografie: Karolina Filip

Warszawa 2013

[/tab]

[tab title=”ZAMÓW ALBUM”]

[/tab]

[/tabs]

[tabs]

[tab title=”INTRODUCTION”]

Though the piano music of EDWARD WOLFF is almost unknown even to the scholars of his epoch, his works do not appear in the recital programmes and have not been recorded, his name was not entirely unknown to me. Together with my late violinist husband Piotr Janowski we have often performed works of Henryk (Henri) Wieniawski and in his biography the name of his uncle Edward Wolff, appears quite frequently. Nonetheless it was only after I immersed myself in his music that I was able to evaluate its artistic merits.

Choosing the genres to pick for my recording I decided on those that were characteristic to both, Wieniawski and Wolff. Therefore among the selections we’ll find there the polonaises, mazurkas, chansons polonaises, in other words works that would exemplify the Polish tradition. Though the inspirations might be common, there is no similarity of language or stylistic appropriation, for both composers demonstrate their own, highly individual style.

To the selections already mentioned I have added some “pieces de salon” and two works dedicated to Frederic Chopin, to perhaps show a fuller picture of Wolff’s compositional style.

For the pianist, all of the works are quite demanding, as the composer utilizes in them a multitude of virtuosic piano finger-twisters. Not even the charming, sentimental miniatures are spared them! In some works the listener may hear Wolff fascination with Chopin’s piano writing, but in the same time a certain individuality and originality would always be retained.
It is my strong belief that Wolff’s piano music should by all means find its way to the repertory of concert pianists once again.

Joanna Maklakiewicz

[/tab]

[tab title=”TRACKLIST”]

[table id=1 /]

[/tab]

[tab title=”INFO”]

publisher: Fundacja im. Piotra Janowskiego
piano: Joanna Maklakiewicz
recording: Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, 4 i 11 XII 2013
recording co-organizer: Program Drugi PR S.A.
production manager: Lidia Ścierańska
sound director: Piotr Grinholc
mentoring research, editing: Renata Suchowiejko
translations:
English – Roman Markowicz
French – Alexandre Dayet
graphic design: Karolina Filip i Artur Jerzy Filip
photographs: Karolina Filip

Warsaw 2013

[/tab]

[tab title=”BUY”]

[/tab]

[/tabs]

[tabs]

[tab title=”INNLEDNING”]

Though the piano music of EDWARD WOLFF is almost unknown even to the scholars of his epoch, his works don’t appear in the recital programs and have not been recorded, his name was not entirely unknown to me. Together with my late violinist husband Piotr Janowski we have often performed works of Henryk (Henri) Wieniawski and in his biography the name of his uncle Edward Wolff, appears quite frequently. Nonetheless it was only after I immersed myself in his music that I was able to evaluate its artistic merits.

Choosing the genres to pick for my recording I decided on those that were characteristic to both, Wieniawski and Wolff. Therefore among the selections we’ll find there the polonaises, mazurkas, chansons polonaises, in other words works that would exemplify the Polish tradition. Though the inspirations might be common, there is no similarity of language or stylistic appropriation, for both composers demonstrate their own, highly individual style.

To the selections already mentioned I have added some “pieces de salon” and two works dedicated to Frederic Chopin, to perhaps show a fuller picture of Wolff’s compositional style.

For the pianist, all of the works are quite demanding, as the composer utilizes in them a multitude of virtuosic piano finger-twisters. Not even the charming, sentimental miniatures are spared them! In some works the listener may hear Wolff fascination with Chopin’s piano writing, but in the same time a certain individuality and originality would always be retained.
It is my strong belief that Wolff’s piano music should by all means find its way to the repertory of concert pianists once again.

Joanna Maklakiewicz

[/tab]

[tab title=”SPILLELISTE”]

[table id=1 /]

[/tab]

[tab title=”INFO”]

publisher: Fundacja im. Piotra Janowskiego
piano: Joanna Maklakiewicz
recording: Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, 4 i 11 XII 2013
recording co-organizer: Program Drugi PR S.A.
production manager: Lidia Ścierańska
sound director: Piotr Grinholc
mentoring research, editing: Renata Suchowiejko
translations:
English – Roman Markowicz
French – Alexandre Dayet
graphic design: Karolina Filip i Artur Jerzy Filip
photographs: Karolina Filip

Warsaw 2013

[/tab]

[tab title=”BESTILL”]

[/tab]

[/tabs]