O FundacjiAbout the FoundationOm Stiftelsen

16 czerwca, 2014   |   O NAS

Fundacja imienia Piotra Janowskiego powstała w 2010 roku w celu upowszechniania i ochrony spuścizny swojego wybitnego patrona. Jest hołdem i wyrazem podziwu dla niezwykłego talentu i osobowości artysty – wielkiego skrzypka, którego nadzwyczajną karierę przerwała nagła śmierć.

Staraniem fundacji, we współpracy z Urzędem Miasta Grudziądz wydano 3-płytowy album „Piotr Janowski. Legenda”, który wzbudził wielkie zainteresowanie melomanów, a środowisko wydawców audiowizualnych uhonorowało go nominacją do nagrody „Fryderyka 2014” w kategorii „Album roku. Recital solowy”.

Z Grudziądzem, rodzinnym miastem Piotra Janowskiego łączy fundację także wiele innych wydarzeń artystycznych, w tym najważniejszy: konkurs skrzypcowy im. Piotra Janowskiego, organizowany przez Szkolę Muzyczną im. St. Moniuszki, który Fundacja wspiera ustanawiając nagrodę: użyczenie skrzypiec mistrzowskich dla laureata.

Oprócz szerokiej działalności na rzecz utrwalania pamięci o Piotrze Janowskim, fundacja aktywnie inicjuje i wspiera wszelkie wartościowe projekty kulturalne. Wspólnie z Ambasadą USA była organizatorem uroczystych obchodów 150-lecia urodzin Ignacego Jana Paderewskiego. We współpracy z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego i Polskim Radiem Program 2 była wydawcą albumu „W kręgu Wieniawskiego. Edward Wolff”, pierwszej archiwalnej rejestracji fortepianowych utworów wuja Henryka i Józefa Wieniawskich.

Działalność fundacji została doceniona i wsparta przez MKiDN na rzecz promocji dwóch wydanych albumów.The Piotr Janowski Foundation was established in 2010 in order to promote and protect the legacy of its renowned patron. It is a tribute and an expression of admiration for the extraordinary talent and personality of the artist, a great violinist whose remarkable career was sadly interrupted by his sudden death.

The Foundation, in cooperation with the City Office of Grudziądz, released the 3-CD album “Piotr Janowski. Legenda” [Piotr Janowski. The Legend] which aroused a great interest among music lovers and received a nomination for the 2014 Fryderyk Award of the Polish Phonographic Academy in the category “Album of the Year. Solo Recital”.

Many different cultural events connect the Foundation with Grudziądz, Piotr Janowski’s hometown. The most important one is the Piotr Janowski Violin Competition organized by the Stanisław Moniuszko School of Music, which the Foundation supports by providing one of the awards, i.e. lending the master violin to the winner.

Next to its wide-range activities aimed at preserving the memory of Piotr Janowski, the Foundation actively initiates and supports various valuable cultural projects. Together with the US Embassy, it was the co-organizer of the celebrations of the 150th anniversary of the birth of Ignacy Jan Paderewski. In cooperation with the Henryk Wieniawski Music Society and Polish Radio 2, the Foundation released the album “W kręgu Wieniawskiego. Edward Wolff” [In the Wieniawski’s Circle: Edward Wolff], the first archival recording of piano works of uncle Henryk and Józef Wieniawski.

The activity of the Foundation has been recognized and supported by the Polish Ministry of Culture and National Heritage (MKiDN) for the promotion of the two albums.Piotr Janowski Stiftelse ble etablert i 2010 for å formidle og beskytte kunstnerisk arv av Piotr Janowski. Stiftelsen er begeistringsuttrykk for hans praktfull begavelse og hans kunstnerisk personalitet. Hans stor karriere ble stoppet av akutt bortgang.

Stiftelsen i samarbeid med kommunestyre av Grudziądz-by har utgitt et album: „Piotr Janowski. Legende” (3 CD-plater) som veket stor oppmerksomhet blant musikkelskere. Albumet ble nominert til „Frederikprisen 2014”.

Stiftelsen og Grudziądz-by (Piotr Janowskis fødselsted) organiserte en rekke felles begivenheter, inkludert det viktigste arrangementet: Piotr Janowski Fiolinkonkurranse som Stiftelsen støtter slik at 1. prisvinner får låne en høyklasse fiolin.

Stiftelse aktiviserer og støtter verdifulle prosjekter, f.eks. samen med Den USAs Ambassade organiserte feiring av I.J.Paderewskis 150-årsjubileum, i samarbeid med Henrik Wieniawski Musikkselskap og Polsk Radio P2 var utgiver av „I Wieniawskis krets. Edward Wolff” CD-plate – verdens første innspilling av klaververk av Edward Wolff – onkel til Henrik og Josef Wieniawski.
Stiftelsens virksomhet ble høyt verdsatt og støttet av Polsk Kulturdepartementet (MKiDN).